Ô TÔ

10 điều quan trọng đăng ký xe áp dụng từ 15/8

10 thay đổi quan trọng về đăng ký và cấp biển số ô tô, xe máy áp dụng từ 15/8

Bắt đầu từ ngày 15/8, việc đăng ký, cấp biển số ô tô và xe máy sẽ có nhiều thay đổi mà chủ xe cần nắm rõ khi sử dụng cũng như mua bán, sang nhượng xe.

  1. Biển số xe được cấp theo mã định danh

Theo khoản 3, điều 3, Thông tư 24 quy định bắt đầu từ ngày 15/8, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (gọi là biển số định danh). Các xe đã đăng ký biển số gồm 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số xe đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

  1. Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên được đăng ký xe

Theo Thông tư 24 có hiệu lực từ ngày 15/8, cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe. Trường hợp cá nhân từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi đăng ký xe thì phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý và ghi nội dung “đồng ý”, ký, ghi rõ họ tên, mối quan hệ với người được giám hộ trong giấy khai đăng ký xe.

  1. Bán xe được giữ lại biển số cũ

Trước đây, khi mua bán, sang nhượng ô tô xe má biển số sẽ theo xe. Tuy nhiên, với quy định biển số xe được cấp theo mã định danh, bắt đầu từ ngày 15/8, khi bán, sang nhượng xe cho người khác, chủ xe vẫn được giữ lại biển số để cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác.

Khoản 7, điều 3, Thông tư 24 nêu rõ, trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi. Nếu quá thời hạn 5 năm chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

  1. Được đăng ký, cấp biển số xe tại nơi tạm trú

Theo khoản 2 điều 3 Thông tư 24 của Bộ Công an quy định chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó; trừ trường hợp cá nhân, tổ chức trúng đấu giá biển số xe.

Theo đó, từ ngày 15/8, người dân có thể làm thủ tục đăng ký xe tại nơi tạm trú mà không cần trở về địa phương nơi thường trú để đăng ký, cấp biển số xe.

 

  1. Chuyển nơi cư trú phải làm thủ tục thu hồi nhưng được giữ biển số

Tại khoản 8, điều 3, Thông tư 24 của Bộ Công an, từ ngày 15/8/2023 chủ xe vẫn có thể giữ lại biển số khi thay đổi địa chỉ trụ sở, nơi cư trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác. Như vậy, khi chuyển địa chỉ cư trú, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi để đổi lại giấy đăng ký xe nhưng vẫn được giữ lại biển số cũ.

  1. Không nộp phạt giao thông, người vi phạm không được đăng ký xe

Đây là một trong những quy định mới đáng chú ý của Thông tư 24. Thoản 15, điều 3 của Thông tư 24: “Tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông, không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa giải quyết đăng ký xe. Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì được đăng ký xe theo quy định”.

Như vậy, từ ngày 15/8, nếu điều khiển phương tiện bị phạt nguội và không nộp phạt giao thông đúng thời gian quy định, người vi phạm sẽ không được giải quyết thủ tục đăng ký xe khác.

  1. Được sử dụng VNeID thay cho Căn cước công dân (CCCD) khi đăng ký xe

Từ ngày 15/8, hồ sơ đăng ký xe bao gồm: Giấy khai đăng ký xe; giấy tờ của chủ xe và giấy tờ của xe. Trường hợp chủ xe là công dân Việt Nam, có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc xuất trình CCCD, hộ chiếu. Nếu chủ xe là tổ chức cũng có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công.

  1. Kê khai đăng ký xe được hỗ trợ trên cổng dịch vụ công

Việc kê khai đăng ký xe sẽ được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an (gọi chung là cổng dịch vụ công) từ ngày 15/8/2023.

Cụ thể, chủ phương tiện sử dụng mã hồ sơ đã kê khai trên cổng dịch vụ công để làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan công an. Trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật thì chủ xe có thể kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

  1. Rút ngắn thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời

Theo quy định tại điều 22, Thông tư 24, từ ngày 15/8, giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị sử dụng 15 ngày và được gia hạn một lần tối đa không quá 15 ngày. Khi thực hiện gia hạn, chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe tạm thời trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

  1. Ô tô được cấp 1 biển ngắn và 1 biển dài

Dựa vào Thông tư 24, bắt đầu từ ngày 15.8.2023 xe ô tô được gắn 2 biển số, trong đó có 1 biển số kích thước ngắn (chiều cao 165 mm, chiều dài 330 mm) và 1 biển số kích thước dài (chiều cao 110 mm, chiều dài 520 mm).

 

Share:
PREVIOUS POST

Posted by -