Veam VT340s 3T5 Thùng kín 6m

In Stock - SKU: N/A.

veam vt340s-1 thùng kín, xe tải 3.5 tấn thùng 6m thùng kín ,veam vt340s thùng kín 6m, veam vt340s-1 thùng kín 6m,giá xe tải 3.5 tấn thùng kín 6m, xe tải 3t5 thùng 6m.,xe tải 3t5 thùng kín 6m, xe tải veam vt340s 3t5 thùng 6m, tải 3t5 thùng kín 6m, xe tải thấp thùng dài