Xe Tải Faw 7.31 tấn 130ps

In Stock - SKU: N/A.

xe tải faw 7.31 tấn thùng 6.3m. Khuyến mãi thuế và bảo hiểm thân vỏ 100%